દિકરો મોટો થયો

એપ્રિલ 9, 2019

 (લખ્યા તારીખ: માર્ચ ૨૨, ૨૦૧૯)

 (મારો મોટો પુત્ર અઢાર વર્ષની ઉંમરે વિદેશ ભણવા ગયે એક વરસ થવા આવ્યું. અમને અત્યારે આવું લાગે છે – અને આજથી ત્રીસ વરસ પહેલાં મારાં મા-બાપને પણ આવું જ લાગ્યું હશે. ત્રીસ વરસે મારા પુત્રને પણ આવું જ લાગશે.)

 

દિકરો મોટો થયો

જિન્દગીનો દાખલો સાચો થયો, ખોટો થયો

 

ક્યાં અમે પૂરાં થયાં અને ક્યાંથી એ શરૂ થયો

અમે જાણીએ તે પ્રથમ, દિકરો મોટો થયો

 

સંસ્કારો સિંચાઈ રહ્યા, વ્યક્તિત્વ એ ક્યારે બન્યો

સમજાય ના એવડો ક્યારે થયો પંડે જણ્યો?

 

મન હજી ફંફોસતું રેખા કર્મની જવાબદારીની

સાયકલ ન’તી ફાવતી તે ભાગ્યનો ધણી થયો

 

થોડી દોરી છોડી ત્યાં તો પૂરી થઈ ગઈ ફ઼િરકી

સ્થિર પતંગમાંથી એ ગ્લાઇડર ડગમગતું થયો

 

આંગળી પકડેલ લાગે ત્યાં પાંચ હાથ પૂરો થયો

આંખેથી જે આઘો થયો તે આતમે વળગી રહ્યો

 

ખોળો ધરી, નિહાળી વાદળે ’ને ઘેલું ઈચ્છીએ

આભે રહે, ખોળે રમે એ ચંદ્રમા જે નભ ચડ્યો!

Advertisements

ભવસાગર અને પ્રિયા

એપ્રિલ 7, 2019

(લખ્યા તારીખ: મૅ ૧૧, ૨૦૧૮)

 આ જીવનના સાગરમાં

 ભયંકર વમળો છે

 ઊંચાં ઊંચાં મોજાં ઊછળે છે

 વીજળીના કડાકા-ભડાકા થાય છે

 અનરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે

 મારી નૈયા ક્યારની ડૂબી ચૂકી છે

 ઘનઘોર અંધારું છે અને

 હૂહૂકાર કરતો પવન ભયને

 વધારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે

 …

 પરંતુ પ્રિયે! મને ખાતરી છે કે

 તું મને જરૂર પાર ઉતારીશ!

મેં કસીને પકડી રાખ્યો છે

 .

 .

 .

 તારો કાન!

 

હાઇકુ

એપ્રિલ 7, 2019

(લખ્યા તારીખ: જૂન ૧૪, ૨૦૧૮)

 ગીધ નિઃસાસા

 સંસ્કૃતિને નામે નાખે

 સ્મશાન દ્વારે!

ફ઼ાધર્સ ડે

એપ્રિલ 7, 2019

(આમ તો સ્ત્રીવાદના સાહિત્યના જમાનામાં ’ફ઼ાધર સડે’, છતાં, ’ફ઼ાધર્સ ડે’)

(લખ્યા તારીખ: જૂન ૧૭, ૨૦૧૮)

 હિસાબ મળી ગયો

દાદીને દવા અપાઈ ગઈ

ઘરનાં બારણાં દેવાઈ ગયાં

લાઇટો બંધ થઈ ગઈ

એલાર્મ ચેક થઈ ગયા

છોકરાંને માથે હાથ ફ઼ેરવ્યો

… ’ફ઼ાધર્સ ડે’ પૂરો થયો!

વરસ (મુક્તક)

માર્ચ 6, 2019

(લખ્યા તારીખ: ફ઼ેબ્રુઆરી ૨૨, ૨૦૧૯)

આમ આખું વરસ સરક્યું

 આમ કેવું સરસ સરક્યું!

મૂઠી ખૂલી (હાઈકુ)

માર્ચ 6, 2019

(લખ્યા તારીખ: ફ઼ેબ્રુઆરી ૧૪, ૨૦૧૯)

મૂઠી ખૂલી ’ને

 જૂનું ગયું સરકી

 તો નવું આવ્યું!

તેનું શું

માર્ચ 6, 2019

(લખ્યા તારીખ: ફ઼ેબ્રુઆરી ૦૨, ૨૦૧૯)

(તાલ: કહેરવા)

(હું જીવનમાં ખૂબ સદ્ભાગી રહ્યો છું. વિનમ્રતાથી કહું તો સદ્ભાગ્ય વહેંચવાનો થતો પ્રયત્ન મેં કર્યો પણ છે. છતાં જીવન હવે અડધું માંડ રહ્યું છે ત્યારે મને થાય છે કે ફાટ્યા આભને કેમ સિવાશે? જે ભલાઈ નથી કરી શકાઈ તેનું શું થશે?)

 

માંડો જોશી પ્રશ્નકુંડળી, સાદો સવાલ પૂછું છું

જે એક ભલાઈ કરવામાં બાકી રહી ગઈ તેનું શું?

 

આંસુ જોયાં – આંસુ લ્હોયાં તો યે પાલવ પડ્યો ટૂંકો

આંસુની આકાશગંગા નોધારી રહી ગઈ તેનું શું?

 

ભાર ઉપાડ્યો જાત તણો ’ને કરતા ચાલ્યા ટેકાને

ક્ષિતિજ સુધીના દીનગણકંધે ભારી રહી ગઈ તેનું શું?

નાર તું પદમણી

માર્ચ 6, 2019

(લખ્યા તારીખ: ડિસેમ્બર ૦૭, ૨૦૧૮)

(તાલ: હીંચ)

મારાં તો બે તું છોકરાંની મા

મારે તો નાર તું પદમણી!

 

મંડપમાં આપી’તી મને

ડાબી બાજુ બેસાડી

સાબિત થઈ હથેળી જમણી … મારે તો નાર તું પદમણી

 

હતી મીણપૂતળી તે

મજબૂત થઈ થાંભલો

માબાપની ગંગાજળ ઝરણી … મારે તો નાર તું પદમણી

 

ચોવડાયો પ્રેમ જાણે

વ્યાજે ચડાવ્યો હતો

કાયા છો રહી ના નમણી … મારે તો નાર તું પદમણી

 

કો’ક દિ’ તું એન્જિન ’ને

કો’ક દિ’ તું મિકેનિક

કદી ડ્રાઇવરની દોરવણી … મારે તો નાર તું પદમણી

મને કોઈએ કહ્યું નહોતું કે

ડિસેમ્બર 24, 2017

(લખ્યા તારીખ: ડિસેમ્બર ૨૪, ૨૦૧૭)

મને કોઈએ કહ્યું નહોતું કે

જે વડિલોની શાબાશી પામવા હું ઊંધામાથે થતો હતો

તે બધાં ક્યારેક માત્ર ફોટો થઈ ભીંતે ઝૂલતા હશે

કે ખરેખર મારે પ્રોત્સાહનની જરૂર પડશે ત્યારે

અલઝેઇમરના માર્યા મને ઓળખી પણ નહીં શકે!

મને કોઈએ કહ્યું નહોતું કે

જે સમવયસ્કોની સ્પર્ધામાં હું ખરપાયે ગયો હતો

તે બધાં ક્યારેક રિટાયર થશે, થાકશે અને ક્યારેક

અહોભાવથી મારાં વખાણ કરશે ત્યારે

એમની બીજી પેઢી એમનું કશું જ સાંભળતી નહીં હોય!

મને કોઈએ કહ્યું નહોતું કે

જે કુટુંબીઓનાં હૃદયોને મેં મારા હૃદય પર પથ્થર મૂકીને

મારા કઠિન કાળ માટે સાંત્વના આપી-આપીને સાચવેલાં તે બધાં

કઠિન કાળ આવે મને બળ આપવાને બદલે

મારા વધુ ટેકા માટે આમ ટળવળશે!

મને કોઈએ કહ્યું નહોતું કે

માયાના આ યંત્રના નિયમોની કોઈ સૂચિ નથી

કોઈ કદી શું થશે તેની ખાતરીબદ્ધ વાત કરી શકવાનું નથી

અને કાવ્યો ઠાલો બકવાસ છે અને

વિજ્ઞાન પ્રશ્નોને બે ભાગે વહેંચે છે – ગમ્ય અને અગમ્ય!

કાળાં નાણાંની કથાની અછાંદસ ગઝલ

નવેમ્બર 20, 2016

ડિઝાઇન ગણી’તી તે ડાઘ નીકળ્યો

સિંદરી ગણી’તી તે નાગ નીકળ્યો

કોયલ ધારી’તી તે કોયલા થયા ’ને

હંસની જગ્યાએ તો કાગ નીકળ્યો

હાથ બાળ્યા પછી સમજાય છે

ફૂલ ગણ્યો’તો તે આગ નીકળ્યો

પકડી રાખ્યા’તા તે પ્રેત નીકળ્યા

છોડી દીધો’તો તે લાગ નીકળ્યો

નોટો ભરી’તી તે કાગળ થઈ ગઈ

મિંદડી ગણી’તી તે વાઘ નીકળ્યો

 

(ડિઝાઇન = જીવનમાં કાળા નાણાંની ચમકદમક

ડાઘ = સાધારણ માણસની દૃષ્ટિએ શરમજનક

સિંદરી = પોપાબાઈનું રાજ

નાગ = મજબૂત કાયદો

કોયલ = મમતા બેનરજીની શુદ્ધ છબિ

કોયલા = ભ્રષ્ટાચારમાં ભાગ

હંસ = અરવિંદ કેજરીવાલની શુદ્ધ છબિ

કાગ = કેજરીવાલની કાગારોળ

ફૂલ = બજાર સાથે મૈત્રીપૂર્ણ ભાજપનો ઇતિહાસ

આગ = બાળી નાખનારી વસ્તુ

પ્રેત = “હોત તો”ના નિઃસાસા

લાગ = VDIS

મિંદડી/વાઘ = ભારતીય જનતા – અને એનો પ્રતિનિધિ, મોદી)