દિકરો મોટો થયો


 (લખ્યા તારીખ: માર્ચ ૨૨, ૨૦૧૯)

 (મારો મોટો પુત્ર અઢાર વર્ષની ઉંમરે વિદેશ ભણવા ગયે એક વરસ થવા આવ્યું. અમને અત્યારે આવું લાગે છે – અને આજથી ત્રીસ વરસ પહેલાં મારાં મા-બાપને પણ આવું જ લાગ્યું હશે. ત્રીસ વરસે મારા પુત્રને પણ આવું જ લાગશે.)

 

દિકરો મોટો થયો

જિન્દગીનો દાખલો સાચો થયો, ખોટો થયો

 

ક્યાં અમે પૂરાં થયાં અને ક્યાંથી એ શરૂ થયો

અમે જાણીએ તે પ્રથમ, દિકરો મોટો થયો

 

સંસ્કારો સિંચાઈ રહ્યા, વ્યક્તિત્વ એ ક્યારે બન્યો

સમજાય ના એવડો ક્યારે થયો પંડે જણ્યો?

 

મન હજી ફંફોસતું રેખા કર્મની જવાબદારીની

સાયકલ ન’તી ફાવતી તે ભાગ્યનો ધણી થયો

 

થોડી દોરી છોડી ત્યાં તો પૂરી થઈ ગઈ ફ઼િરકી

સ્થિર પતંગમાંથી એ ગ્લાઇડર ડગમગતું થયો

 

આંગળી પકડેલ લાગે ત્યાં પાંચ હાથ પૂરો થયો

આંખેથી જે આઘો થયો તે આતમે વળગી રહ્યો

 

ખોળો ધરી, નિહાળી વાદળે ’ને ઘેલું ઈચ્છીએ

આભે રહે, ખોળે રમે એ ચંદ્રમા જે નભ ચડ્યો!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: