તેનું શું


(લખ્યા તારીખ: ફ઼ેબ્રુઆરી ૦૨, ૨૦૧૯)

(તાલ: કહેરવા)

(હું જીવનમાં ખૂબ સદ્ભાગી રહ્યો છું. વિનમ્રતાથી કહું તો સદ્ભાગ્ય વહેંચવાનો થતો પ્રયત્ન મેં કર્યો પણ છે. છતાં જીવન હવે અડધું માંડ રહ્યું છે ત્યારે મને થાય છે કે ફાટ્યા આભને કેમ સિવાશે? જે ભલાઈ નથી કરી શકાઈ તેનું શું થશે?)

 

માંડો જોશી પ્રશ્નકુંડળી, સાદો સવાલ પૂછું છું

જે એક ભલાઈ કરવામાં બાકી રહી ગઈ તેનું શું?

 

આંસુ જોયાં – આંસુ લ્હોયાં તો યે પાલવ પડ્યો ટૂંકો

આંસુની આકાશગંગા નોધારી રહી ગઈ તેનું શું?

 

ભાર ઉપાડ્યો જાત તણો ’ને કરતા ચાલ્યા ટેકાને

ક્ષિતિજ સુધીના દીનગણકંધે ભારી રહી ગઈ તેનું શું?

Advertisements

One Response to “તેનું શું”

  1. Chirag Says:

    vaah, ghana samaye

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: