કાળાં નાણાંની કથાની અછાંદસ ગઝલ


ડિઝાઇન ગણી’તી તે ડાઘ નીકળ્યો

સિંદરી ગણી’તી તે નાગ નીકળ્યો

કોયલ ધારી’તી તે કોયલા થયા ’ને

હંસની જગ્યાએ તો કાગ નીકળ્યો

હાથ બાળ્યા પછી સમજાય છે

ફૂલ ગણ્યો’તો તે આગ નીકળ્યો

પકડી રાખ્યા’તા તે પ્રેત નીકળ્યા

છોડી દીધો’તો તે લાગ નીકળ્યો

નોટો ભરી’તી તે કાગળ થઈ ગઈ

મિંદડી ગણી’તી તે વાઘ નીકળ્યો

 

(ડિઝાઇન = જીવનમાં કાળા નાણાંની ચમકદમક

ડાઘ = સાધારણ માણસની દૃષ્ટિએ શરમજનક

સિંદરી = પોપાબાઈનું રાજ

નાગ = મજબૂત કાયદો

કોયલ = મમતા બેનરજીની શુદ્ધ છબિ

કોયલા = ભ્રષ્ટાચારમાં ભાગ

હંસ = અરવિંદ કેજરીવાલની શુદ્ધ છબિ

કાગ = કેજરીવાલની કાગારોળ

ફૂલ = બજાર સાથે મૈત્રીપૂર્ણ ભાજપનો ઇતિહાસ

આગ = બાળી નાખનારી વસ્તુ

પ્રેત = “હોત તો”ના નિઃસાસા

લાગ = VDIS

મિંદડી/વાઘ = ભારતીય જનતા – અને એનો પ્રતિનિધિ, મોદી)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: