તમને મળ્યો છું ત્યારથી (હઝલ)


(લખ્યા તારીખ: સપ્ટેમ્બર ૨૫, ૨૦૧૧)

(છંદ: ગાગાલગા|ગાગાલગા|ગાગાલગા|ગાગાલગા)

(તાલ: રૂપક)

( ડૉ. મહેશ રાવલની નખશિખ સુંદર, મોનાલિસા જેવી  ગઝલ ’તમને મળ્યો છું ત્યારથી’ પર મારું ચિતરામણ. ડૉક્ટર સાહેબ, માફ઼ કરજો!)

’હોવા પણું છલકાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી’

એકેક ક્ષણ બિવાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી
’ને પેટમાં ચુંથાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી

બદલી રહ્યું છે અર્થ, સુક્કા સ્વપ્નઘરનું આંગણું (’અર્થ’ = ધર્મ-મોક્ષ-કામ—> અર્થ; અહીં, ઇમલાની કિમત)
રંગો ઉખડતા જાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી

શબ્દો વગર પણ થઇ રહી છે વાત ખુદથી હરપળે
બસ, મૌન રહી બોલાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી ! (આ શે’રમાં શબ્દ બદલ્યા નથી)

લોકો દિલાસા દઇ ગયા સપનું ગણી ભૂલી જવા
પણ ક્યાં કશું ભૂલાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી (આ શે’રમાંપણ શબ્દ બદલ્યા નથી)

આદત નથી પરિણામની પરવાભર્યા તલસાટની
પણ આજ એવું થાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી ! (આ શે’રમાં પણ શબ્દ બદલ્યા નથી)

શું બહાર શું ભીતર બધું બસ,સાવ ખાલીખમ હતું
હોવાપણું છલકાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી

સામે મળે તો ચાતરી લેતાં ગલી કહી બહાવરો
એ કેમ ના હવે થાય છે તમને મળ્યો છું ત્યારથી?

Advertisements

One Response to “તમને મળ્યો છું ત્યારથી (હઝલ)”

  1. vivektank Says:

    khub j saras

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: