ફરકડી ફરકે છે!


(લખ્યા તારીખ: નવેમ્બર ૦૬, ૨૦૦૦)

(તાલ: દ્રુત હીંચ)

(અમારો મોટો જ્યારે નાનો હતો ત્યારે અમે સનીવેલ, કેલિફ઼ોર્નિયામાં રહેતાં. અમારી પાસે નિસ્સાન અલ્ટિમા કાર હતી. એને પાછલી સીટમાં પાછળ ફેરવીને બેસાડવાનો હતો. એને એકલું ન લાગે માટે પાછળના એરિયલ પર અમે એલ્યુમિનિયમનાં પાંખિયાં વાળી એક ફરકડી બાંધેલી. સનીવેલમાં કાર ફરે અને ફરકડી ફરકે!

આ ગીત લખ્યાની આસપાસ મારાં મા-બાપ મારા છોકરાને પાછળ, એકલો, ઊંધે મોંએ કાર સીટમાં રાખવા બદલ મને “અમેરિકન” કહીને ચિડવતા. એક વાર નાપાની ખીણમાં જતાં અમને એક્સિડંટ થયો અને માત્ર એ ચોખલિયાપણાના કારણે જ આજે અમારો લાડકડો પાંચ હાથ પૂરો થવામાં છે.

તમે કોઈ બીજા ગામમાં હશો, તમારી પાસે કોઈ બીજી કાર હશે. તમે પણ એકાદી ફરકડી લગાડી દેજો!

હા, તમારા લાડકાને કે લાડકડીને પાછળ જ બેસાડજો અને બરાબર કાર સીટે બાંધજો. ભલે ચોખલિયા લાગો!

जीवेन शरदः शतम् )

(અર્પણ: આત્માને અમર ગણાવી લોકોને ઊંધે રવાડે ચડાવી, હેલ્મેટથી વિમુખ કરનારા ખૂનીઓને)

(અર્પણ: ન્યૂટનના નિયમો ભણતા અને ન સમજતા, હેલ્મેટ ન પહેરનારા આત્મઘાતીઓને)

(અર્પણ: જીવન માત્ર ભોગવવા માટે છે તેમ માની, વાળ વિંખાવાની ચિંતા પાછળ હેમરેજ થવાના જોખમ લેનારા દોઢ મરદોને)

આખા સનીવેલમાં નથી એક કાર, ફરકડી ફરકે છે!

જેને ફરકડીનો આધાર, ફરકડી ફરકે છે!

એક આપણી અલ્ટિમા કાર, ફરકડી ફરકે છે!

જેને ફરકડીનો શણગાર, ફરકડી ફરકે છે!

એ તો ફરકે છે કાચની પાર, ફરકડી ફરકે છે!

એને એરિયલનો આધાર, ફરકડી ફરકે છે!

એને પાંખિયાં છે રે ચાર, ફરકડી ફરકે છે!

એમાં રંગ ભર્યા છે હજાર, ફરકડી ફરકે છે!

One Response to “ફરકડી ફરકે છે!”

  1. પંચમ શુક્લ Says:

    ફરકડી ફરકે છે! લઈને મજેદાર ગીત થયું છે. આ ગીત સાથેની વાત પણ એવીજ રસપ્રદ, બોધપ્રદ છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: