લીપ યરનું જોડકણું


(”સોલોમન ગ્રેન્ડી’ પરથી પ્રેરણા)

(’બ્રુઆરી’ અને ’ઓગણત્રીસ’ એક-એક માત્રામાં જ ગાઈ નાખવા)

મોરારજીભાઈ તો કમનસીબ

જન્મતારીખ ફ઼ેબ્રુઆરી ઓગણત્રીસ

સાચવી જીવ્યા સો વરસ તો ય

જન્મદિવસ આવ્યા પચીસ!

Advertisements

One Response to “લીપ યરનું જોડકણું”

 1. chandravadan Says:

  Nice one !
  BUT…..
  A Human can live a Life of 100…50 or 25..
  But, it must be well spent on this Earth !
  Then the Question is what is “well spent” ?
  The Answer you can not give ..only the others will judge..but the Greatest Judge is GOD !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Inviting ALL to Chandrapukar !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: