આંતર-કવિતા


(લખ્યા તારીખ: નવેમ્બર ૨૨, ૨૦૧૦)

(જેમ આંતરખેડ થાય તેમ એક જાણીતા બાળકાવ્યની દરેક પંક્તિ પછી મારી પંક્તિ.

મને મૂળ કાવ્યના રચયિતા ખબર નથી. કોઈ ચીંધશે તો મંજૂરી માગીશ.)

મારા પ્રભુ તો નાના છે

સાવ જ છાનામાના છે

દુનિયાના એ રાજા છે

પુરાણા, તાજામાજા છે

ઊંચે આકાશે બેઠા છે

અંતર તળિયે હેઠા છે

સાગરજળમાં સૂતા છે

હશે હમેશાં – હૂતા, છે

યમુનાકિનારે બેઠા છે

સૌના દિલમાં પેઠા છે

મીઠી બંસી બજાવે છે

શ્રાવણ-મેઘ ગજાવે છે

પગમાં ઝાંઝર પહેર્યાં છે

સૌનાં દુઃખડાં વહેર્યાં છે

છનનન છનનન નાચે છે

સૌનાં અંતર વાંચે છે

Advertisements

2 Responses to “આંતર-કવિતા”

  1. parth j patel Says:

    jay swaminarayan ; good .

  2. ડો. કિશોરભાઈ એમ. પટેલ Says:

    આપની પ્રભુ ભક્તિ અપાર છે, તેની શક્તિને આપ ઓળખો છો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: