વામનરહસ્ય


એકલ સંકલ્પ તણી ખામી બાકી

માનવો રે! વામન થૈને તમે રહો!

આ જગત ઊભું રહ્યું ઝારી ભરી

ડાંફ સાડા ત્રણ હવે માપવા મંડો!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: