તમે કહો તે


તમે કહો તે

પ્રેમ કર્યાની રીત

તમે ચહો તે

(પઠન:

તમે કહો તે પ્રેમ કર્યાની રીત

પ્રેમ કર્યાની રીત તમે ચહો તે)

આંખ મગરી

સાવ જ સાચા આંસુ

તમે વહો તે

અમારે વિશ્વ

સરહદ સહેલી

તમે રહો તે

મથામણ તે

મૂઠી મહેરામણ

તમે લહો તે

માણ્યું તે સુખ

જાણ્યું જ્ઞાન ’ને પીડા

તમે સહો તે

Advertisements

One Response to “તમે કહો તે”

 1. chandravadan Says:

  પ્રેમ કર્યાની રીત તમે ચહો તે)
  The Post starts with this…

  અહી….ચહો…ચાહો ???સમજાતું નથી !
  The others are very very nice !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Nice on this & other Bl….too !
  Please read my old HEALTH POSTS on Chandrapukar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: