શાને સમૃદ્ધિની ના?


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૮)

(અર્પણ: મર્સિડિઝ, બેન્ટલી અને રોલ્સ રોયસમાં ફરતા, આપણને ત્યાગ શિખવતા પણ દક્ષિણા અને પધરામણી કદી ન ચૂકતા મહાત્માઓને)

મારી વાત સાંભળ ’લ્યા, જરા મને કહેતો જા, શાને સમૃદ્ધિની ના?

કોણે કીધું એલા છોડીને સઘળું, બાવો થઈ જંગલમાં જા?

નારાયણે ખુદ ભલે એક વાર જ પણ માગ્યું’તું ત્રિલોકનું દાન

શાંતિથી જઈ સૂતા ક્ષીરસાગરમાં જ્યારે ચાંપે પગ લક્ષ્મીજી મા!              કોણે.

લાંચો કાં ખવાય છે, કાં વહુઓ બળાય છે કાં રે અમીચંદ પાકે?

ખુલ્લો સ્વીકાર કર આપણા લોભનો પછી ભલે ડામતાં તું થાકે                 કોણે.

ત્યાગીઓનો દેશ કેવો, દંભી આ દેશ કેવો, કલહ સાવ શેના માટે કીધા?

અને લોભ જેવી નાની બાબતને સ્વીકારવાથી શાને ઉંદર શા બીધા?           કોણે.

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: