વિરહાગ્નિમાં


(લખ્યા તારીખ: જૂન ૧૩, ૧૯૯૨)

(તાલ: કહરવા)

પાડતી રહી આંસુ શમા ટીપેટીપે છતાં

વિરહાગ્નિમાં તપતાં મારી કવિતા સુકાઈ ગઈ                   વિરહાગ્નિમાં.

ન નક્શો રહ્યો ’ને ન રહ્યો કશો નશો

લાલઘૂમ આંખોમાં ભરી મદિરા સુકાઈ ગઈ                      વિરહાગ્નિમાં.

સૂરજની છેલ્લી લાલી પણ જોવી નથી ગમતી

તારા વિરહમાં જોને આ સંધ્યા સુકાઈ ગઈ                       વિરહાગ્નિમાં.

પીતો રહ્યો આકંઠ હું પાણી અને મૃગજળ

પડતો રહ્યો રે શોષ ’ને તૃષા સુકાઈ ગઈ                         વિરહાગ્નિમાં.

પડઘો વધી ગયો હવે મારી બૂમથી વધુ

રસ્તો નથી મળતો અને વાચા સુકાઈ ગઈ                        વિરહાગ્નિમાં.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: