પ્રેમનો પ્રભાવ


(લખ્યા તારીખ: એપ્રિલ ૦૧, ૧૯૯૨)

પ્રેમ વિનાની વારતા માંડી

ન ઉલ્લેખ નામે ’પ્રેમ’!

’વાર્તામાં પ્રેમનો અભાવ’

થયું એવું વિવેચન

પ્રભાવ વિષે પ્રેમના

મુજ નીકળી ગયો વહેમ!

Advertisements

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: