હતાં


(લખ્યા તારીખ: ફેબ્રુઆરી ૨૧, ૧૯૯૬)

કાજળ હતાં

તમારી આંખો મહીં

ક્યાં જળ હતાં?

(પઠન:

કાજળ હતાં તમારી આંખો મહીં

તમારી આંખો મહીં ક્યાં જળ હતાં?)

ફૂલદાનીમાં

ગોઠવાયેલાં ફૂલો

કાગળ હતાં

આશય ટોળાં

હમેશાં વિષયથી

આગળ હતાં

હિસાબ લીધા

પછી  યે કેમ તમે

આકળ હતાં?

મીઠા વચને

છૂપાયેલા મીઠાનાં

હા, હળ હતાં

Advertisements

One Response to “હતાં”

  1. યશવંત ઠક્કર Says:

    સુંદર રચના.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: