વાદળ


(લખ્યા તારીખ: જૂન ૦૧, ૧૯૯૬)

દડ્યું વાદળ

યાદજળનાં મોતી

રડ્યું વાદળ

(પઠન:

દડ્યું વાદળ યાદજળનાં મોતી

યાદજળનાં મોતી રડ્યું વાદળ)

સૂર્ય ઢંકાયો

ઘડી છો ને એકલ

લડ્યું વાદળ

મેઘધનુના

વૃક્ષને થઈ કૂંડું

નડ્યું વાદળ

ન જાણે કોના

નશામાં થઈ વીજળી

પડ્યું વાદળ

માટી પથ્થર

કંઈ નહીં કઈ રીતે

ઘડ્યું વાદળ?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: