બજારોમાં


(છંદ: ભાંગેલો પણ લગાગાગા|લગાગાગા|લગાગાગા|લગાગાગા)

(તાલ: રૂપક)

(કાફિયા મળતા નથી)

તમારી વાયકા ચાલી નવાઈની બજારોમાં

અમારાં આયખાં માંગી હજારોમાં બજારોમાં

સુખી થાશું વસન્તે એ ન માની લો સુમન ભોળાં

નથી જોઈ દુકાનોને બહારોમાં બજારોમાં

મહોબતનું વચન આપે ગરીબનું મોકળું હૈયું

ન જાણે સસ્તું લાગે છે વચન કેરી બજારોમાં

ફર્ક છે એટલો શેઠો અને મુફલિસ ફકીરોમાં

કિમત અંકાય કોની ક્યાં મજારોમાં-બજારોમાં

પરબ કાં માંડી મા પૂછો અમે પરદેશ શું કે’શું?

ગયો’તો હું લુંટાઈ મુજ વતન કેરી બજારોમાં

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: