પ્રીતનો સવાલ ત્યાંય પેઠો છે


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૪)

(અછાંદસ)

(મત્લા અને એક અન્ય શે’ર ખૂટે છે)

આંબા તો સચવાયા કરવાના જગતમાં

એટલે તો તું કદંબ પર બેઠો છે

જ્યાં લગી સૂશે કો’ ભૂખ્યું જગતમાં

અનકોટે ચડતો થાળ એંઠો છે

ફૂટ્યા અરીસામાં આખા ચહેરાને જોઈ

પથ્થર તણો શ્વાસ બેઠો છે

તારી યાદમાં થાય જીવનનું કામ

બાકી બધી પેટવડી વેઠો છે

ખાંડાં તો ખખડાવ્યા કરે છે દુશ્મનો

પ્રીતનો સવાલ ત્યાંય પેઠો છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: