નથી


(લખ્યા તારીખ: ઑગસ્ટ ૦૧, ૧૯૯૨)

(અછાંદસ)

મારી જંઘા તોડ્યાનો આનંદ તો અમથો નથી?

ધર્મે કાળે સમાજે માત્ર ચરણથી ભમતો નથી

આવ અધર્મીને મારવાને જોઈએ ય કો’ક રામ

સીતા ઓળંગે રેખા તેને રાવણ અતિક્રમતો નથી

હજી મનના ખંડેરોની બચી લાગે છે દિવાલ

ઊઠે છે એક શબ્દ ’ને પડઘો પછી શમતો નથી

પ્રણય વાટે હૃદય ખોયું થઈ બેઠો બિમાર

હસે છે મિત્રો કે નજરનાં બાણ પણ ખમતો નથી

દુનિયાના તમામ આયનાને મિટાવી દે ખુદા

તેમાંથી ડોકાય છે તે શખ્સ મને ગમતો નથી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: