બાળકને ઊંઘ આવે છુમ


(લખ્યા તારીખ: માર્ચ ૨૦૦૦)

(તાલ: હીંચ)

(’બાળક’ ની જગ્યાએ બાળક/બાળકીનું નામ લખી, જાતિ પરિવર્તન કરી ગાવું)

(આ હાલરડાંની સાઉન્ડ ફાઈલ માટે રાહ જુઓ. ખરેખર બહુ મીઠું છે!)

બાળકને ઊંઘ આવે છૂમ! (૨) બીજા બધ્ધાંની ઊંઘ ગુમ!                                                બાળકને.

ફોટા, રમકડાં, ઢિંગલાં ’ને ફૂગ્ગા, બાળકનો શણગાર્યો રૂમ!                                               બાળકને.

પપ્પાને કેરી, મમ્મીને કેળાં, બાળકને આખ્ખી દ્રાક્ષ લૂમ!                                                 બાળકને.

આજુબાજુમાં, ઉપર ’ને નીચે, બાળકના નામની ધૂમ!                                                     બાળકને.

વહાલી મમ્મી તો દોડતી આવે, બાળક જ્યાં પાડે એક બૂમ!                                             બાળકને.

બાળકનું માથું ઝોલા ખાતું, બાળકની આંખ લાલ ઘૂમ!                                                      બાળકને.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: