હસી લો શાંત મુખે ખૂબ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

(તાલ: દાદરા?)

કોઈ નાસમજ, કોઈ કડક, કોઈ રિસાળ, કોઈની હઠ

હસી લો શાંત મુખે ખૂબ, ન રાખો કોઈની ફડક                            હસી લો.

પોતાના નૈષ્ફલ્યનો ડંખ, પોતાની સિદ્ધિ કેરો ગર્વ,

આત્મવંચનાના દંભ આ અગણિત ચિત્તના રે રંગ                      હસી લો.

કોઈની ખુદ ડરતી જાત, કોઈને જાતનો જ ડર,

કુશંકા, ઈર્ષ્યા, આળસ, ભય: વર્તનનાં ઘણાં કારણ                     હસી લો.

અતિ નાદાન વિઘાતકને ન શિક્ષા છતાં કરીએ

કરીએ દૂર એ કારણ સરજે જે આવા માનવ                            હસી લો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: