સંબંધ અને પ્રેમ


(લખ્યા તારીખ: જાન્યુઆરી ૨૪, ૧૯૯૪)

સંબંધ તો હરિયાળું આંબાવાડિયું અને પ્રેમ કરમદીનો ઢૂવો

સંબંધ તે તો વણઝારી વાવ, પ્રેમ પાળ વિનાનો કૂવો!

સંબંધ સંક્રાંતિની પતંગ, પ્રેમ પતંગિયાંનું ટોળું

સંબંધ પકવાન્ન, પ્રેમ ચપટી લવણ, એના વિનાનું સૌ મોળું!

પ્રેમ એ કલબલતી કાબર, સંબંધ પિંજરમાંની મેના

સંબંધ કૂચ કરતી સેના

પ્રેમ ઘેરૈયાની ટોળી

સંબંધ એ ભાણું, પ્રેમ સાધુડાની ઝોળી!

સંબંધ એ રાજસૂય, પ્રેમ ઘેલું ગોકુળ,

સંબંધ બે નોખાં આંગણનાં ઝાડવાં

પ્રેમ ઊંધા પીપળાનું મૂળ!

સંબંધ સડે તો પટ તોડી નાખ્યો

પ્રેમ એ કાયમનું શૂળ

પ્રેમનાં બોનસાઈ વાવીશ મા સંબંધમાં

પ્રેમનાં મૂલ કાં’ક નોખાં

પ્રેમ કિચન ગાર્ડનનું ટમેટું

સંબંધ પૅકેટમાંના ચોખા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: