શ્વાસનું કાવ્ય


(લખ્યા તારીખ: ઑક્ટોબર ૧૪, ૧૯૯૪)

થોડી થોડી લાગે છે ખાંસી

ચૂનો ઉડાડવાના ગુનામાં

મારા ગળા પર ફાંસી!

આજ દુઃખે છે એક એક પાંસળી

વાગે છે ગળામાં રુદ્ર કેરી વાંસળી

ક્યાં ગયા એ દિ’ ઓશિકે માથું મૂકવાથી થાતી હાશ?

આજ આડો પડું ’ને વળગે નાગપાશ

છાતીમાં બુઝાણી, ધુમાણી આશ

ક્યાંક વાગી, વાગી, ધમણમાં ફાંસ!

ઊભો રહું તો પિંડીમાં કળતર

સૂઉં તો છાતી પર ઇંટેરી ચણતર

કોઈ ખોલો, ખોલો કડાભીડ કિલ્લા

કોઈ કરાવો અજગર ભરડા ઢીલા!

થયા રસ્તા સાંકડા, થઈ જગ્યાની તાણ

છાતી ધણકે જાણે પા’ણાની ખાણ

છટક્યો છટક્યો અનાહતથી પ્રાણ!

આજ પ્રાણના દરબારગઢે ધિંગાણું

આજ શ્વાસની ગાયોનું ધણ ખિજાણું

પારકાની દીધેલ પીડાને પી જાણું

પણ પંડના ફેફ્સાંના ફૂગ્ગાને

કઈ રીતના તાણું?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: