શ્રદ્ધાદીપ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૨)

(તાલ: દીપચંદી)

(અર્પણ: જ્ઞાનપીઠ વિજેતા મરાઠી લેખક વિ.સ. ખાંડેકરને. તેમની આ જ નામની ટૂંકી વાર્તા મારા જીવનના ઘણા પ્રસંગે બળ બનીને ઊભી રહી છે.)

(આ કવિતા મારા આસ્તિક અંતર્જગતમાંથી કર્મઠ અંતર્જગતમાં જતાં ઉંબરે લખાઈ છે.)

બળે કાંઈ દીપ હૃદયના

ચઢે કાંઈ રક્ત નૈવેદ્ય

પ્રસ્વેદસ્નાન કરાવાય

અંતરમાં શ્રદ્ધાદીપ ઝળહળે                                    અંતરમાં.

ભોગ લે મોહ આળસના

ભોગવે આશાહીનતા

ખંત નગારાં ગડગડે                                            અંતરમાં.

લોકનિંદા ’ને ભય

સ્વજનક્રોધથી મય

દીપમાળ કટુઘુંટ ભરે                                            અંતરમાં.

યજ્ઞે ઘણાં અસ્થિ પડે

ખોટા માર્ગ કદી મળે

પણ આતમ ભોમિયો બને                                        અંતરમાં.

વિધિવત થાય પૂજા

ચડે આકરી આહુતિ

ન ભાવ-પ્રતિભાવ ધરે                                           અંતરમાં.

ઇતિહાસે સ્થાન મળે

આત્માનું માન મળે

પરમ સહજ આવી મળે                                          અંતરમાં.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: