શાપ


(લખ્યા તારીખ: ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૧૯૯૪)

(અર્પણ: કોન્ફ્યુશિયસ (માસ્ટર કૉંગ)ને)

દુશ્મન માટે

સૌથી તીખો શાપ છે:

“આંખો ઊઘડે!”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: