વીર રસ


(લખ્યા તારીખ: ઑગસ્ટ ૨૪, ૧૯૯૩)

મનમાં તોફાન છે

બુદ્ધિ સૂમસામ છે

વિશુદ્ધાખ્યમાં ભભકી રહ્યો છે અગ્નિ

કાનનો ચોરો આજે બન્યો સ્મશાન છે

લમણે દળાય છે આજે ઘંટી ઘેરા સ્વરની

આંખોમાં ઊલળે છે તણખાનો દરિયો

રોમરોમ ખડા થઈ ગયા, ભુલાઈ ગઈ પરીઓ

નસનસમાં રહ્યું ધબકી લોહી બેફામ છે!

થથરે છે પગ મારા ઠેકંતા જોરમાં

બાવડે આવ્યું છે બળ કોશ વાળી નાખવાનું

આંગળી થરકે છે – થાય મન તોડી નાખવાનું

વિચારોના અશ્વોને આજ ન કોઈ લગામ છે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: