વીજળીના ચમકારે


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૦)

(તાલ: હીંચ)

(ગંગાસતી અને પાનબાઈની ક્ષમાયાચના સાથે)

(શૈવાદ્વૈત – કાશ્મિરાદ્વૈતની ઝાંય)

નથી રે ગૂંથવા રે મારે, વીજના ચમકારા રે

પરોવી મોતી ’ને ગૂંથવો હાર!

ભરચક ભરી રે વીજળી, દિ’ એવો દેખાડ!                       ભરચક.

મારે રે ગૂંથવા રે વા’લા, સરપાવ તારા રે

આઠે પહોરના શણગાર!

ઉકલે રે ડિબાંગ અંધારાં, દિ’ એવો દેખાડ!                       ભરચક.

મારી ’ને તારી વચ્ચે પડદા કાંઈ પહાડના રે

તોડી-ફોડીને આવવું પાર

એને ભૂકો રે કરીને ભાંગું, દિ’ એવો દેખાડ!                       ભરચક.

જાગે રે આતમમાં શ્રદ્ધા, ભાણ ઝીલું અરીસે

દરશનથી લાગે ન રે લાહ્ય,

અંતરના સ્વામી એક જ, ઉતારો રે પાર!                          ભરચક.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: