વિજોગ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૧)

(તાલ: કહરવા)

(રસ: વિરહશૃંગાર)

કોરી આંખ્યુંમાં તે દિ’ મે’રામણ ઊમટ્યો

ગિરનાર આખો જાણે હૈડામાં સમટ્યો                                કોરી.

આથમ્યું હૈણું ’ને મઘા, ગજર રાતનો ફટક્યો

હાલતા ચાંદાને ઠેસ લાગીને અટક્યો                                 કોરી.

તારી વાંહે જીવડો મારો એમ ભટક્યો

પડદો પાંપણનો, પા’ણો, નૉ ફરક્યો                                   કોરી.

તારો વિજોગ એમ મનડાને ખટક્યો

તારા વિજોગે પગ ટાણાનો લચક્યો                                  કોરી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: