વતનની યાદ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

(તાલ: દાદરા)

દિલના ખૂણે ખૂલી કોઈ દાબડી, ગયું કશુંક ઢોળાઈ

યાદ આવી વતન તણી, પછી જવાયું રડાઈ                             યાદ.

હતા મિત્રો, શેરી, રમત, શાળા, આંગણું ’ને ઘર,

નીકળ્યો રાતે ચોકીદાર, ગયું અમ સ્વપ્ન રોળાઈ                        યાદ.

માનનાં સ્થાન બેઠાં’તા ખાટે તે આવી ગયાં’તાં યાદ

યાદ વાત્સલ્યમૂર્તિની, હૈયું ગયું કોરાઈ                                   યાદ.

યાદ આવી વાર્તાકથા, આઠમ, હોળી, નવરાત્રી

પડી સવાર, કૂકડેકૂક! સઘળું ગયું સમાઈ                                 યાદ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: