રોલર કૉસ્ટર


(લખ્યા તારીખ: ઑક્ટોબર ૨૩, ૧૯૯૪)

(તાલ: કહરવા)

(અર્પણ: અવિનાશ વ્યાસને, જેણે ’ચરડ ચરડ’ ચકડોળ ચલાવ્યું – અને આપણે તેમને ’કવિનાશ વ્યાસ’ કહી ડોળ કર્યો. સરવાળે ગુજરાતી કવિતા ગવાતી બંધ થઈ અને સમાજમાંથી કવિનાશ તો થાય કે નહીં પણ કાવ્યનાશ તો થયો જ)

આહા, કે ઊંધા માથે

આહા, કે જમીન સાથે

આહા, કે સીધા સવળા

આહા, કે આડા-અવળા

ખાધા કરો બસ ચક્કર

જીવનનું રોલર-કૉસ્ટર

ક્યાં જવું? અહીંના અહીં

છતાં ત્યાંના ત્યાં નહીં!

નહીં નફો નહીં તોટો

છતાં પણ ચિતરી વહી

ખુલ્લું રાખો બસ કાઉન્ટર

જીવનનું રોલર-કૉસ્ટર

યાદ નથી આનો ઘડનારો

ન દેખાય ફેરવનારો

હોડી છતાં ન ઓવારો

આવે મજા છતાં દેકારો

જબરૂં ચાલે આ જંતર

જીવનનું રોલર-કૉસ્ટર

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: