મારી કવિતાઓ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૦)

(તાલ: રૂપક)

મારી કવિતાઓ – બસ ખાલી બબડાટ છે

ભડક્યો જે હૃદયમાં અગ્નિ, તે તણો ભભડાટ છે              મારી.

રહી જે ઇચ્છાઓ ફ્લહીન તે તણો તલસાટ છે

કરમાઈ જે વેણી તુજ વીણ, તે તણો પમરાટ છે             મારી.

ગઈ જે ઘાત દિલ પરથી, તે તણો આઘાત છે

ખેલી મન ભર શબ્દો સાથે, ખુલ્લી પડી ચોપાટ છે           મારી.

હૃદય-અંબરમાં ચડાવી’તી ઊર્મિ તણી પતંગ

તૂટ્યો જે દોર કલ્પનાનો તે તણો પછડાટ છે                  મારી.

કોરાયો ભાષાવાંસ જે મમ અણઘડ પ્રયત્ન થકી

પોલી, કહેવાતી વેણુ પાર, શ્વાસ તણો સુસવાટ છે             મારી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: