ભાદરવો


(લખ્યા તારીખ: ઑગસ્ટ ૨૯, ૧૯૯૦)

(તાલ: ભજન)

(રસ: વિરહશૃંગાર)

અષાઢ સર્યો ’ને સર્યો શ્રાવણ વા’લમા તપે ભાદરવો તપાવે

ઝળકે તડકો પાણીમાં ઓતરા ’ને ચિતરાનો મન તાણી રાતને લંબાવે             અષાઢ.

ગયા રે કાંઈ સૂના મેળા ’ને મોળાં પરબ રે મુજને વિજોગ સતાવે                  અષાઢ.

ઊના રે દિ’ મારા નિઃસાસા જેવા ટાઢી રાત્યું તારી જેમ મુજને ધખાવે              અષાઢ.

હું રે વિજોગણ બેઠી ઉંબરે જોઉં ભીની વાટને કંયે તું આવે?                        અષાઢ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: