બાળક કરે છે ધમાલ મારા વા’લા


(લખ્યા તારીખ: સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૦૦)

(તાલ: હીંચ)

(’બાળક’ ની જગ્યાએ બાળક/બાળકીનું નામ લખી, જાતિ પરિવર્તન કરી ગાવું)

બાળક નામનો છોકરો રે, બાળક કરે છે ધમાલ મારા વા’લા                                     બાળક.

બાળકનો તો ભાઈ રે, તેમાં પુરાવે છે તાલ મારા વા’લા                                           બાળક.

બાળકના તો દાદા રે, એને કરે છે બહુ વ્હાલ મારા વા’લા                                        બાળક.

બાળકના તો પપ્પા રે, માથે પડી ગઈ છે ટાલ મારા વા’લા                                    બાળક.

બાળકની તો મમ્મી રે, એની સૌ જાણે છે ચાલ મારા વા’લા                                     બાળક.

Advertisements

One Response to “બાળક કરે છે ધમાલ મારા વા’લા”

 1. DR. CHANDRAVADAN MISTRY Says:

  Aa Gamyu !
  Also read ALL Balgeeto !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Inviting you to Chandrapukar !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: