પ્રેરણા


(લખ્યા તારીખ: જાન્યુઆરી ૦૫, ૧૯૯૪)

(અર્પણ: અષો જરથોસ્તને – જેણે કહ્યું કે હળ જોતરે છે તેનાં હજાર પાપ બળે છે)

અંતર લખ પ્રબળ કો’ અનંગ શું પ્રભાવી

અંતર લખ પ્રલય શી જાણે જ રેલ આવી

અંતર લખ કલમથી સીમસીમ ગુફાની ચાવી

અંતર લખ કપાળે જગતને એનું ભાવિ!

અંતર લખ પ્રવાહ જે ધારે શિવજટાઓ

અંતર લખ કડાકે જે ચીરે ઘનઘટાઓ

અંતર લખ લાખેણું સદીઓ પછી ય દૂઝે

અંતર લખ એવું કે રસ્તો તને ય સૂઝે!

શું શિખ્યો કક્કો આખો લખ્યું ના જગતમાં કાંઈ?

શું લખ્યું આ જગતમાં જો વાત ના સવાઈ?

શું જાણ્યું આ જગતને, પકવ્યું ન કંઈ ધરામાં

શું તેં ધરામાં પકવ્યું, પામ્યો ન કંઈ ખળામાં?

વેડફાઈ રહ્યું છે તેલ તણખા ગણ્યા કરે છે

ફરી રહી છે માળા, મણકા ગણ્યા કરે છે

વેડફાઈ રહી છે તકો, ચર્ચા કર્યા કરે છે

માંડ છો સ્વતંત્ર, તમસ ધર્યા કરે છે

વેડફાઈ રહ્યું છે જીવન, તું ગણગણ્યા કરે છે

વહી રહી છે ધારા, કાંઠે ફર્યા કરે છે

ભલે ન થા તું વ્યાસ, મારી તો જો તું કૂદકા

જીવા તણી કમોદથી વરવા પરીઘના કુશકા

શાહી તણા સમુદ્રે કાગળ સઢેથી માપ

કલમ તણી હોડીથી જગત તણો તું ચાપ!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: