નિષ્પ્રેરણા


(લખ્યા તારીખ: નવેમ્બર ૨૦, ૧૯૯૩)

શું લખે?

હવે તો કવિતા સુકાઈ ગઈ છે

મહાનમૂલા મનની મંજુલ મીઠી વીણા

કેટલાયે સમયથી ઊંચી મુકાઈ ગઈ છે

લાગણીઓના લાડુ પર ફૂગ ચડી ગઈ છે

પ્રણયરસધારા પર સૂગ ચડી ગઈ છે

કંદર્પતર્પસર્પ હળવે સરી ગયો છે

સંવેદનાનો આંબો સાવ જ મરી ગયો છે

નિર્વંશ ગઈ’તી છેલ્લે આખી ભાવનાની પેઢી

શૂન્ય થઈને રહી ગઈ સંવેદનાની શ્રેઢી

છંદ સરસ્વતી તો  મૂળે જ વહેતી માંડ

હવે તો ધારા સ્થાને બની ગઈ છે કેડી

ક્યાં ગયું હડપ્પા હવે મુઆં-જો-ડેરો

ખાલી જવાનો લાગે અનુભૂતિનો ફેરો

સંકેતરેત સરતી ફરી રહ્યા છે કાંટા

અમરાપુરીમાં આજે પ્રેતો જ મારે આંટા

સંદર્ભદર્ભ બૂઠા, અરીસો બન્યો છે કાચ

જલતરંગ પાત્રે દાદૂર કરે છે નાચ

ભૂલી ગયો છું ફાડવાં પંચાંગ કેરાં પત્તાં

જન્માક્ષરેથી ઊથલી શશાંક કેરી સત્તા

જીવનપ્રિઝમથી આજે મનરંગ ગયો ઊડી

ગળા પરે ભીંસાયે ભૌતિકતાની સૂડી

બસ કર, કલમ હવે તું, રોકા અત્યારે આજે

કહેતાં મને કવિ તો મારી જ જીહ્વા લાજે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: