ધોધ સુધી પહોંચ્યા પછી


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૦)

તડકો ’ને ધોધ વહે છે ’ને છે ધુંધવાયેલી મારી આંખો

પછડાટથી ખૂલી જતો ખોબો, ઉપરથી સૂકવતી તૃષા

વૈશાખી બપોરનો તડકો વિંધીને આવ્યો’તો પાણીની આશા

ઝરણાંની સાટે તો ધોધ મળી આવ્યો પણ પાણી પીવાના સાંસા

આશાના ઊંટ પર, ઝૂઝતો આંધી વચ્ચે ઓછો હતો તરસ્યો

હાંફેલો, થાકેલો, હાથ-પગ હતા જોરમાં, નજરે હતી ક્ષિતિજો

બાળે ખજૂરીનો છાંયો હવે તો, નિર્બળતા દે છે ડંખ

ભર્યા રે શ્રાવણમાં કમનસીબ ચાતકનો સુકાયેલો છે કંઠ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: