દેકારો


(લખ્યા તારીખ: એપ્રિલ ૦૨. ૧૯૯૫)

(તાલ: ખેમટા)

ચડતી જતી ભરતી અને આ ડૂબતો કિનારો છે

ભરતી જતી ચડતી અને આ ડૂબતો સિતારો છે                                   ચડતી.

ફફડાય, ગોથાં ખાય, તણાયે જાય મારી પતંગ

ન જાણે ક્યાં એ જાય, શા માટે આ ખોંખારો છે?                                  ચડતી.

ઘસાઈ જાય મણકા તે પ્રથમ જળી ગયો છે દોરો

તૂટતી જતી આ માળને ક્યાં કોઈનો સહારો છે                                    ચડતી.

જાઉં છું, ખોવાઉં છું, ધોવાઉં છું અસ્તિત્વથી

સમજાવો કોઈ એટલું છતાં કાં આ દેકારો છે                                       ચડતી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: