જન્માંતે


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

(તાલ: દાદરા – વાલ્ટ્ઝ)

હજી એક ક્ષણ, વળીને જોઈ લે રે મન

સૃષ્ટિચક્રને આરે, ચરણ ઉંબર વળોટે છે!                                                            હજી એક.

સ્મૃતિઓ ક્યાંયની ક્યાંય પડી છે છેક અજાણ

મધુરી મહિષીઓને દે વાંભ, ચરણ ઉંબર વળોટે છે                                   હજી એક.

રહે ના અનુભવ મૂડી, લે હૃદયના ખૂણા ઝૂડી

સમય છે પારકી થાપણ, ચરણ ઉંબર વળોટે છે                                                 હજી એક.

નાણી લે ખાતે-ખાતું આમ, પતાવી લેણદેણ તમામ

પેઢીએ મારી દે તાળાં ચરણ ઉંબર વળોટે છે                                             હજી એક.

સોંપી દે તલ-તલ બધું પૂરેપૂરી સમતાથી

પડી જા પાછો મેદાને પ્રભુ વછેરો પલોટે છે                                                         હજી એક.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: