જનનીનો જયજયકાર


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૧)

(તાલ: કહરવા – રૂટ માર્ચ)

(રસ: દેશભક્તિ – વીરરસ)

(છદ્મ રૂપક: જન્મભૂમિ તે જ જનની)

જનનીનો જયજયકાર હો! (૨)

જગ ચાહે મારા પ્રાણ હરે

જય સાટું માથું મારું ઊતરે

મુજ પર છો અત્યાચાર હો!                   જનનીનો.

પગ પગ પર પર્વત થાય ઊભા

જીવનના બાગ છો થાય સૂકા

નિંદિત છો મારો પ્રચાર હો!                   જનનીનો.

કાર્યે છો હોયને મોત ઊભું

પડું પણ પ્રણ તો ના જ ચૂકું

એક પળ ન મારો વિચાર હો!                  જનનીનો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: