ચાલને અહીં રહીએ


(લખ્યા તારીખ: નવેમ્બર ૨૭, ૧૯૯૦)

ચાલને અહીં રહીએ ભલે ઘર આવે યાદ

ચાલને અહીં રહીએ મારું અંતર પાડે સાદ                       ચાલને.

છાપરાં આંહીં બાંધીએ ઝીલવા બપોરનો તાપ

ક્યારા આંહીં જ બાંધીએ ધરતી પડે વરસાદ                     ચાલને.

આપણ એવા બનીએ – સૌનો મીઠો આવકાર

કામ એવાં કરીએ હસતી નીતનવી સવાર                        ચાલને.

માફ અહીં કરીએ જો ત્યાં બોલ્યું ચાલ્યું માફ

સાફ દિલને કરીએ જો ત્યાં સૌનાં અંતર સાફ                      ચાલને.

ચાલને અહીં કરીએ ઊભા સાથી સર્વે સંગ

મિલન તો બધે માણવા મળે, વિરહનો ક્યાંથી રંગ                 ચાલને.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: