આળસુને અંજલિ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૦)

(છંદ: હરિગીત)

(એક સહપાઠી આખું સેમેસ્ટર ’આ વિષય તો બહુ અઘરો છે’ કરીને ભણ્યો નહીં અને સરવાળે તેમાં નાપાસ થયો. તેને બધા આશ્વાસન આપતા હતા પણ મારાથી તો આ લખાયું.)

હૃદય તણી ભાષા ધરે શા કારણે આ અકળતા?

માનસપટે છાઈ રહ્યો શી વાતનો વિષાદ આ?

ચાલી નહીં, થાકી કદી અવનિ ઉરે ન સૂઈ ગયાં

ધ્યેય જોઈ થાકી ગયા, બેસી પડ્યા તે ચરણ આ

ધોબી તણા આ શ્વાનની આવી જ હોય દશા બધે

ભટકે વળી લટકે છતાં શોધી ઉપાય બને ન સુખી!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: