અવતાર


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

આવું તો ખરો બનીને તથાગત

મત્ત હાથી પણ કચડવા દોડાવજે

પણ પાછળથી ભગવાન કહીશ મા

આવું તો ખરો બનીને ઈશુ

ક્રોસે ખીલા મારીને જડજે

પણ પાછળથી હાથ ધોઈ નાખીશ મા

કરોળિયો પણ સાત વખત

જાળું બાંધવામાં નિષ્ફળ જાય છે

તો નવી જગ્યા શોધે છે

હવે પછી કદાચ મારો (નહીં કે તારો)

ઉદ્ધાર કરવા પાછા

પરશુરામ બનીને ન આવવું પડે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: