અનંત ઉદાસી


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૧)

અનંત ઉદાસી

આશા નહીં, નહીં નિરાશા

એક જ ધૂન: “આખરે આ બધું ક્યાં સુધી?”

જાકારો “કઈ રીતે?”ને આપોઆપ અપાઈ ગયો છે

શૂન્યતા ’તફાવત આપો’ના જવાબમાં

પ્રકાશ અને અંધકાર વચ્ચેની લીટી સમી

–     ઊભી છે લઈને અનંત ઉદાસી!

છે-નથી, હોવું જોઈએ – ન હોવું જોઈએ અને ઘોર તમસની મશાલથી પર

’કોણ જાણે’, ’ક્યાં જાણે’, ’કેમ જાણે’, ’ક્યારે જાણે’થી પર

આકાંક્ષાઓ હળવે હળવે કુંજરાં થઈને ઊડી ગઈ

–     ઊડી છે છોડી અનંત ઉદાસી!

ઘડિયાળના માનસિક કાંટાને થઈ ગયો છે પક્ષાઘાત

અને બીજો કાંટો કામ કરી રહ્યો છે (ખૂંચી રહ્યો છે) સતત

શ્રુતિ, દૃષ્ટિ, સ્પર્શ, ઘ્રાણનો શબ્દકોશ ખોવાઈ ગયો છે

મનમાં ગુણક પડઘા પાડી પાડી મૌન

ઘેરું મૌન

–     સંભળાવ્યા કરે છે અનંત ઉદાસી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: