સ્વગત-જગત


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૧)

આવને, એક ચિત્ર બનાવીએ

જેમાં બધું ચમકચમક છે!

બધાં સુખી છે અને બધાં સારાં છે

સમજનું ચલણ અને સ્ફટિકમય જગત છે!

ત્યાં સંભાવનાત્મક આંકડાશાસ્ત્ર નથી

સાવ સ્પષ્ટ બીજગણિત છે

ત્યાં અનુભવ અને અનુમાનના કલનની જગ્યાએ

ચોખ્ખેચોખ્ખું અંકગણિત છે

જ્યાં એક એક વ્યક્તિ બદ્ધ નથી પણ બુદ્ધ છે

જ્યાં આશયો નથી મિશ્રિત, પાપ પણ શુદ્ધ છે!

–     આ કવિનું જગત નથી

આ તો શાંતિ ઝંખનારા

વ્યવસ્થિતતાને ચાહનારા

સિમિત મનુષ્યનું સ્વગત છે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: