હેલી


(લખ્યા તારીખ: જાન્યુઆરી ૫, ૧૯૯૩)

મને આપી દે રસઘેલી

રસતરબોળ પ્રણયની વૃષ્ટિ!

હાથિયાની ગર્જના, મઘાની તુષ્ટિ!

સાંબેલાધાર, મુશળાધાર, અનરાધાર

રોમરોમ ભિંજાવતી

બસ આવતી ’ને આવતી

હેલી વરસાવ હે’લી!

ચાહે પ્રલય થાય,

ચાહે પાણી આભ અડે

ન કોઈ નોઆહ, ન કોઈ મનુ

મારા હૃદયમાં જડે!

મારે ભૂલવાં છે સાન, ભાન અને જ્ઞાન

દેડકાંનાં ડરરર ડરરર ભૂલવાં છે ગાન

મારે રહેવું જ નથી

રહેવી જોઇએ તો કેવળ વૃષ્ટિ!

અનર્ગળ વૃષ્ટિ, જેમાં બધું તણાઈ જાય

એવો વરસાદ મારા હોવા-ન હોવામાં વણાઈ જાય

જ્યાં તું પણ ન રહે ત્યાં સુધે પહોંચે પાણી

જ્યાં હોવા-ન હોવાની સરહદ છે ત્યાં સુધી પહોંચે પાણી!

એક જ લય, ભલે તે હો પ્રલય

કે પછી તે હોય પ્રણય

એ જ રહે, બસ, એ જ રહે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: