સાહસે વસતે


(લખાયા તારીખ: ફેબ્રુઆરી ૨૨, ૧૯૯૩)

તું કો’ કોલંબસ સમો

યુટોપિયાની યાત્રા શરૂ કરી

ખબર નહોતી તું પહોંચીશ ગુલાગ દ્વિપસમૂહ પર

ગુલાબ અને ગુ્લાલની શોધ,

મુક્તા અને મુક્તિની શોધ

સિંદબાદ શા તને ગુલામ બનાવશે તેની ખબર નહોતી

ગાંડા, ગુલામ જ બનવું હતું તો દરિયા કાં ખેડ્યા?

કાં વેઠ્યા તોફાન? કાં તણાણો આટલો?

મોં સીવીને ઊભો છે

બોલ, પથરા, બોલ!

પાળિયો યે ન થયો અને ઠાકોરજી યે ન થયો!

છેલ્લે એ તો કહે એમંડસનના સ્વપ્નધારક

તારાં વહાણ ક્યાં નાખ્યાં?

ન પહોંચ્યો સ્વર્ગે તે ત્રિશંકુ તું કે

ન પહોંચ્યો શિખરે તે સિસિફસ?

હવે તો પગ તળેથી પાટિયું ખસી ગયું છે

ગાળિયો ઝાલી રાખજે

છેલ્લે દોરડા સોતો હાથ તારે ગળે ભિંસાશે

તો તારી સ્વતંત્રતા તારા હાથે ફાંસી તો પામશે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: