સાંધ્યગીત


(લખ્યા તારીખ: નવેમ્બર ૧૧, ૧૯૯૨)

(તાલ: રૂપક)

સાંજ પડે ’ને મને એકલડું લાગે

મન પારા સમું મારું, મારાથી જ ભાગે!                           સાંજ.

પરિચિત અવાજો સાંભળવા તરસતા કાનને

શમતો જતો કોલાહલ, હલાહલ સમ લાગે                        સાંજ.

અજાણતાં ડૂમો ડાંસે પાણીને ગળામાં જ

ભગવું આકાશ મારા મનમાં પણ જાગે                            સાંજ.

દિ’ ધંધે, રાત ઊંઘ ઘોડે અસવાર છે

સાંજ બચારી એકલી, પગે કેટલું ભાગે?                           સાંજ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: