સંભાળજે


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૬)

(અછાંદસ)

અહીં તો હર શ્વાસની ગણતરી છે

સંભાળજે હસતાં, પ્રણય કરતાં!

તારા પગલાંની છાપ તો શું, કંપ પણ મપાય છે મૂકતાંનો

પડઘાય છે બની બૂમ, વિચાર મુક્તતાનો

સંભાળજે ચાલતાં, વિચારતાં!

નગર છે આ, આમ તો અજગર થયું,

ભરડો લે છે ધીમે ધીમે, અજાણતાં

તારા વિચારો ગયું છે જાણી

પણ રહ્યું છે માણી ન મદદ કરતાં!

કવિતાનાં પણ બીબાં ન હોય તો

થઈ જવાની ધાંધલ-ધમાલ

અહીં તો બજારો પણ આવી છે – જીવે છે મરતાં!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: