શબ્દોનો ઇતિહાસ


(લખ્યા તારીખ: ૨૦૦૦)

(છંદ: ગાગાલગા|ગાગાલગા|ગાગાલગા|ગાગાલગા)

આઘાત રે તલવારનો દિલ પર બનીને એ પડ્યા

થૈ પણ ગયા ઇલાજ એ ઇતિહાસ છે શબ્દો તણો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: