વતનની યાદ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

(તાલ: રૂપક)

એકેક દિવસ મારા જીવન તણો અહીં જાય છે

વતન તણી યાદમાં મમ રોમેરોમ ભિંજાય છે               વતન.

કેટલાય રસ્તાઓ, ગલીઓથી ગુંથાયેલ એ શહેર

નિશદિન ધડકતા હૃદયમાં હજુ યે થડકાય છે               વતન.

સેંકડો સ્નેહીઓ, હજારો ઓળખાણો આંખની

સ્વપ્ન બનીને એ બધું હજુ આંખમાં અટવાય છે             વતન.

ચિતપરિચિત ધ્વનિઓથી છલકાય છે કર્ણપ્યાલો

પડઘાય એ અંદર, નેત્રસુરાહી છલકી જાય છે                વતન.

બેતમા એ વસ્તીને વળી શાંતિની ઘણી ઝંખના

એનાં કાર્યોની યાદો મને અશાંત કરી જાય છે                વતન.

ઓ મારા મિત્રો! મારી યાદમાં વાવજો એક વૃક્ષ

જેનાં ફૂલ ભલે આંહી ઊડે, જડ વતનમાં જડાય રે!            વતન.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: