બૈરી વીસા (અને માત્ર એક જ વીસે સો!)


(લખ્યા તારીખ ૧૯૯૫)

(એકાદ બે જગ્યાએ છંદભંગ છે પણ મારી બૈરીની આજ્ઞા છે કે મારે આ રચના તો પ્રકટ કરવી જ)

(રસ: હાસ્ય – અથવા કરુણ – તમારી તાત્કાલિક પરિસ્થિતિ પર)

સંસારને સુખી કરવા બૈરીનો આધાર

વાંચી લેજે આ વીસા, રોજ રોજ એક વાર                         ૧.

ભાઈ-ભાંડુ તહેવારમાં, મા-બાપ વરસ અઢાર

છોકરાં બુઢાપામાં પણ બૈરી સાથ અવતાર                         ૨.

ઘરની અંદર બૈરી છે, બહાર ગ્રાહક કે બૉસ

તેની સાથે બગાડીને તારે જવાનો લૉસ                             ૩.

બૈરી પાળે પળાઇએ, બૈરી હાંકે ભાગ

પથ્થર પૂજે શું વળે, બૈરી પૂજે લાભ                                 ૪.

દાળ બગડે દિવસ ગયો, મહિનો ગયે પગાર

અથાણે તો વરસ ગયું, બૈરી ગયે અવતાર                           પ.

બૈરી ફૂંકે કોડિયું બૈરી ફૂંકે આગ

બૈરી બાંધે ઘોડિયું બૈરી જગાડે જાગ                                   ૬.

બૈરીથી ઘરબાર છે બૈરીથી સંસાર

બૈરીથી તો કુટુંબ છે બૈરીથી ઘરબાર                                  ૭.

જ્યારે ફેરા ફરાયે ચાર, અડધે અંગ બને ભરથાર

બિચારાનો શો આધાર, જો લાવે એ ઘર બે નાર?                      ૮.

જો બૈરીનો ચાહો નેહ, સાજો સાબૂત રાખો દેહ

જો એમાંથી ચૂક્યા લેશ, મારશે નહીં તો દેશે છેહ                       ૯.

પણ બૈરીને ઘરમાં બાંધે જે અકોણો ભરથાર

દુનિયાભરની ચિંતાનો જાતે એ વેંઢારે ભાર                            ૧૦.

ઘરમાં બાંધેલ બૈરી તે બાફી મારે બહાર

બૈરીને છૂટ આપજે, સાચો સમજ વિચાર                                ૧૧.

પહેલું સુખ તે મૂંગી નાર, બીજું સુખ બહેરો ભરથાર

ત્રીજું સુખ વાંઢો અવતાર, ચોથું સુખ ભાંગ્યો સંસાર                      ૧૨.

ઉપાડ્યું હોત વેલણ જો કસ્તૂરબા એ હાથ

ગાંધીજીના ભાર શું, કોણ દેત સંગાથ?                                   ૧૩.

વૈરાગ્ય ન આવત બુદ્ધને જો હોત કર્કશા નાર

ટેવ પડત એને દુઃખની જય યશોધરા સંસાર!                             ૧૪.

સ્વયંવર પહેલાં પાંડવો ભટકતા’તા વનમાંહ્ય

દ્રૌપદી આવ્યા પછી, જો ઇન્દ્રપ્રસ્થ સ્થપાય                                 ૧૫.

વૈદેહી વિના રામને મળત ક્યાંથી યશ-નામ?

બૈરીથી સંસારમાં સિદ્ધિ મળે તમામ                                          ૧૬.

અન્નપૂર્ણા વિણ શિવનો હાલત કેટલો ભેખ?

’નહીં દુભાવું બૈરીને’ લઈ લે આજથી ટેક                                      ૧૭.

તું સમજી લે કરત શું સીતા વિના રામ

વિના દ્રૌપદી પાંડવો, સત્યભામાહીન શ્યામ?                                    ૧૮.

શું શેઠિયા, શું વેઠિયા, શું વિષ્ણુ-અવતાર

ચાંચિયા-લાંચિયા સર્વ કો’ બૈરી પાસ લાચાર                                    ૧૯.

બૈરીની શરણ જઈને સંસારમાંથી છૂટિયો

ખાઈ પીને ખૂંટિયો, મોજ મજા ’ને લૂંટિયો                                         ૨૦.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: